23 вересня 2021 року socmed@umsa.edu.ua (0532) 61-70-13 Мапа сайту
Голованова Ірина Анатоліївна

Голованова Ірина Анатоліївна

Завідувачка кафедри. Доктор медичних наук, професор. Лікар організатор охорони здоров'я.

В 1988 році закінчила Полтавський медичний стоматологічний інститут медичний факультет. 

Кандидатська дисертація на тему «Стан енергетичного метаболізму та перикисного окислення ліпідів міокарду білих щурів при гострій нітратній інтоксикації та застосування гіпербаричної оксигенації» захищена у 1996 році.

Докторська дисертація за темою: «Соціально-гігієнічне обґрунтування і розробка нових технологій профілактики гострих респіраторних вірусних захворювань на рівні промислових підприємств» захищена у 2009 році.

Лікар-організатор охорони здоров'я вищої категорії. Член польського товариства «Publick health»

Гарант ОПП "Громадське здоров'я". 

Член проектної групи ОПП "Медицина"

Науковий керівник 4 захищених кандидатських дисертацій

Автор 257 наукових праць, у тому числі: 9 навчальних посібників, 5 методичних рекомендацій МОЗ України, 6 монографій, 2 деклараційні патенти, 8 інформаційних листів.

Електронна пошта: yaryna.ua@gmail.com

Бєлікова Інна Володимирівна

Бєлікова Інна Володимирівна

Завуч кафедри. Доцент кафедри, кандидат медичних наук, доцент. Лікар організатор охорони здоров'я.

Закінчила стоматологічний факультет УМСА у 1998 р. На кафедрі працює з 2000 року.

Тема дисертаційної роботи: «Наукове обґрунтування оптимізації функціонально-організаційної моделі профілактики стоматологічних захворювань у дітей» - захищена у 2009 році.

Має другу вищу освіту з фаху: «Правове регулювання економіки підприємства».

Електронна пошта: byelikova.inna@gmail.com

Костріков Анатолій Васильович

Костріков Анатолій Васильович

Доцент кафедри, кандидат медичних наук, доцент. Лікар організатор охорони здоров'я.

Закінчив стоматологічний факультет Полтавського медичного стоматологічного інституту у 1978 році.

Тема дисертаційної роботи «Захворюваність ГРВІ та ангінами у робітників цукрової промисловості» - захищена у 1984 році. 

 

Харченко Наталія  Вікторівна

Харченко Наталія  Вікторівна

Доцент кафедри, доктор економічних наук, доцент.

Полтавський кооперативний інститут, економічний факультет, рік закінчення – 1985, спеціальність – бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності

На кафедрі працює з 2018 року

Тема кандидатської дисертації – «Прибуток і оподаткування страхових компаній», захист -1998 рік

Тема докторської дисертації – «Управління розвитком фінансових відносин акціонерних товариств АПК», захист – 2014 рік

Є автором та співавтором 85 наукових і 36 методичних праць, в тому числі 5 монографій.

Профорг кафедри.

Електронна пошта: nvkharchenko1963@gmail.com

Харченко Світлана Володимирівна

Харченко Світлана Володимирівна

Доцент кафедри, кандидат біологічних наук, доцент.

Закінчила Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, природничий факультет, у 1993 р., спеціальність – вчитель хімії та біології.

Кандидатську дисертацію на тему «Особливості активності гідролітичних ферментів підшлункової залози при гострому стресі та при введенні тимопентину і контрикалу» захистила в 1998 р.

Секретар кафедральних зборів.

Є автором та співавтором 135 наукових та методичних праць, у тому числі – 1 підручника, 3 навчальних посібників, 1 інформаційного листа, 5 патентів, 4 авторських свідоцтв.

Електронна пошта: kharchenkos500@gmail.com

Ляхова Наталія Олександрівна

Ляхова Наталія Олександрівна

Доцент кафедри, кандидат медичних наук. Лікар організатор охорони здоров'я.

У 1994 р. закінчила стоматологічний факультет Полтавського медичного стоматологічного інституту. Спеціальність за дипломом «Лікар-стоматолог».

В 2005 році закінчила Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка. Має другу вищу освіту з фаху: «Правове регулювання економіки підприємства». Спеціальність за дипломом «Економіст-правознавець».

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Медико-соціальне обґрунтування оптимізації моделі надання стоматологічної ортодонтичної допомоги дитячому населенню на регіональному рівні» в 2019 році.

На кафедрі виконує обов'язки відповідальної за наукову та міжнародну діяльність кафедри.

Є автором та співавтором 97 наукових та методичних праць, у тому числі: 5 монографій, 3 навчально-методичні посібники, 1 методичні рекомендації МОЗ України, 3 авторські свідоцтва на твір.

Електронна пошта: natanew2017@ukr.net

Плужнікова Тетяна Владиславівна

Плужнікова Тетяна Владиславівна

Старший викладач закладу вищої освіти, кандидат медичних наук. Лікар організатор охорони здоров'я.

У 1994 р. закінчила УМСА, медичний факультет, диплом з відзнакою.

У 2009 році захистила дисертаційну роботу: «Наукове обґрунтування оптимізованої системи профілактики цереброваскулярних захворювань у населення агропромислового регіону».

Відповідальна за виховну роботу на кафедрі.

Є автором та співавтором 85 наукових та методичних праць, в тому числі - 2 монографії, 3 навчальних посібників, 1 інформаційний лист, 1патент, 5 авторських свідоцтв.

Електронна пошта: pluznikovat197@gmail.com

Хорош Максим Вікторович

Хорош Максим Вікторович

Асистент кафедри, кандидат медичних наук. Лікар організатор охорони здоров'я.

В 2004 році закінчив з відзнакою лікувальний факультет УМСА.

В 2017 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук на тему: «Медико-соціальне обґрунтування моделі раннього виявлення та первинної профілактики хвороб системи кровообігу як складової надання медичної допомоги на первинному рівні».

На кафедрі виконує обов’язки відповідального за роботу з англомовними студентами, лікувальну роботу та відповідального за сайт кафедри.

Електронна пошта: indarion0@gmail.com

Краснова Оксана Іванівна

Краснова Оксана Іванівна

Викладач закладу вищої освіти.

Закінчила Полтавську державну аграрну академію, факультет економіки та менеджменту в 2011 р., магістр з менеджменту.

Працює над кандидатською роботою „Удосконалення механізмів регулюючого впливу в сфері охорони здоров’я”.

На кафедрі відповідальна за післядипломну освіту.

Є автором та співавтором  70 наукових та методичних праць, в тому числі 3 монографій, 2 навчальних посібників, 2 інформаційних листів,  9 авторських свідоцтв.

Електронна пошта: krasnovaoksana197@gmail.com

Мартиненко Наталія Володимирівна

Мартиненко Наталія Володимирівна

Викладач кафедри, кандидат медичних наук.

В 2000 році закінчила медичний факультет УМСА.

В 2008 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук на тему: «Дезадаптація безробітних з особистісними, соматоформними і сексуальними розладами та її психокорекція».

На кафедрі виконує обов'язки відповідальної за студентське наукове товариство.

Електронна пошта: martynenkonv@ukr.net

Безбородько (Товстяк) Марія Михайлівна

Безбородько (Товстяк) Марія Михайлівна

Викладач закладу вищої освіти, кандидат педагогічних наук.

Полтавський Національний Педагогічний Університет імені В.Г. Короленка, природничий факультет, закінчила у 2012 році, за спеціальністю: «Управління навчальним закладом, кваліфікація: керівник підприємства та організації у сфері освіти та виробничого навчання.

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Дидактичні засади структурування змісту навчального матеріалу дисциплін з менеджменту освіти» у 2018 році.

Є автором та співавтором 37 наукових та методичних праць, в тому числі 3 монографій, 1 навчальних посібників, інформаційних листів 3, авторських свідоцтв 3.

Електронна пошта: masha_tovstiak@ukr.net