З 2020 року в ПДМУ здійснюється реалізація освітньо-професійної програми «Громадське здоров`я».

Галузь знань 22 «Охорона здоров’я» Спеціальність 229 Громадське здоров’я. Освітня кваліфікація «Магістр громадського здоров’я»

Освітня-професійна програма складена на підставі стандарту Вищої освіти України (2018).

Гарантом програми є д.мед.н., завідувачка кафедри соціальної медицини, громадського здоров’я,  організації та економіки охорони здоровья з лікарсько-трудовою експертизою, професор Голованова І.А.

Зовнішніми стейкхолдерами програми є:

- Директор Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА Лисак В.П.,

- В.о. директора КП «Полтавський обласний центр громадського здоров’я Полтавської облради» Дурдикулиєва Н.І.

- Директор ДУ "Полтавський ОЛЦ МОЗ УКРАЇНИ" Хайлов А.В.

- Головний лікар комунального підприємства "Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради" Оксак Г.А.

- Сміянов В.А. - доктор медичних наук, професора, завідувач кафедри громадського здоров’я Сумського державного університету, члена підкомісії зі спеціальності 229 «Громадське здоров’я» Науково-методичної комісії №12 з охорони здоров’я та соціального забезпечення Науково-методичної ради Міністерства охорони здоров’я України.

 

В рамках освітньо-професійної програми у 2021-2022 н.р. на кафедрі викладаються наступні дисципліни:

Обов'язкові освітні компоненти

 • ОК2 "Інформатизація в системі громадського здоров'я"
 • ОК5 "Громадське здоров’я"
 • ОК6 "Організація охорони здоров’я"
 • ОК7 "Сучасні методи організації наукеового дослідження в громадському здоров'ї"
 • ОК8 "Менеджмент та лідерство в системі громадського здоров'я"
 • ОК9 "Біостатистика для фахівців у сфері громадського здоров’я. Моніторинг та оцінювання"
 • ОК10 "Економіка охорони здоров’я"
 • ОК16 "Проєктна діяльність в галузі охорони здоров'я"

Вибіркові освітні компоненти

 • ВК7 "Політика в охороні здоров'я"
 • ВК10 "Моніторинг та оцінювання, якість даних та інформація в галузі громадського здоров'я"
 • ВК18 "Стратегічна інформація в сфері громадського здоров’я"