23 вересня 2021 року socmed@umsa.edu.ua (0532) 61-70-13 Мапа сайту

                                                                            

                                                                    Завуч кафедри:                                                                                   Відповідальна за ПДО:
                                                         Бєлікова Інні Володимирівна                                                               Краснова Оксана Іванівна

У 2021-2022 навчальному році на кафедрі соціальної медицини, громадського здоров’я, організації та економіки охорони здоров’я з лікарсько-трудовою експертизою навчаються: 

 • здобувачі освіти 3-го курсу стоматологічного та міжнародного факультетів, що отримують освіту за ОПП «Стоматологія»;
 • здобувачі освіти 3-го, 4-го та 6-го курсів медичного факультету №1, медичного факультету №2 та міжнародного факультету, що отримують освіту за ОПП «Медицина»;
 • здобувачі освіти 3-го та 4-го курсів медичного факультету №2, що отримують освіту за ОПП  «Педіатрія»;
 • здобувачі освіти, що отримують освіту за ОПП «Громадське здоров’я» (заочна форма навчання).

Робочі навчальні програми за нормативними та вибірковими дисциплінами розроблені згідно з Освітньо-професійних програм другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 228 «Педіатрія», 229 «Громадське здоров’я».

 

Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі для здобувачів освіти за напрямком підготовки «Медицина»:

Обов'язкова освітня компонента

«Соціальна медицина, громадське здоров’я».

Модуль 1. Біостатистика. (3 курс) Обсяг модуля - 3 кредити ЄКТС (в т.ч. лекцій – 18 годин, практичних занять – 30 годин, самостійна робота – 42 години).

Модуль 2. Громадське здоров’я. (4 курс). Обсяг модуля - 3 кредити ЄКТС (в т.ч. лекцій – 8 годин, практичних занять – 30 годин, самостійна робота – 52 години).

Модуль 3. Організація та економіка охорони здоров'я (6 курс). Обсяг модуля - 3 кредити ЄКТС  (в т.ч. практичні заняття – 40 годин, самостійна работа – 50 годин)

Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі для здобувачів освіти за напрямком підготовки «Педіатрія» :

Обов'язкова освітня компонента:  

«Соціальна медицина, громадське здоров’я».

Модуль 1. Біостатистика. (3 курс) Обсяг модуля - 3 кредити ЄКТС (в т.ч. лекцій – 18 годин, практичних занять – 30 годин, самостійна робота – 42 години).

Модуль 2. Громадське здоров’я. (4 курс). Обсяг модуля - 3 кредити ЄКТС (в т.ч. лекцій – 8 годин, практичних занять – 30 годин, самостійна робота – 52 години).

Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі для здобувачів освіти за напрямком підготовки «Стоматологія»

Обов'язкова освітня компонента

«Соціальна медицина, громадське здоров’я та основи доказової медицини» - для здобувачів освіти за напрямком підготовки «Стоматологія». Обсяг модуля - 3 кредити ЄКТС (в т.ч. лекцій – 10  годин, практичних занять – 30 годин, самостійна робота – 50 годин).

 

Для здобувачів освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 229 «Громадське здоров’я» освітньої кваліфікації - магістр громадського здоров'я:

Обов'язкові освітні компоненти

 • "Громадське здоров’я"
 • "Організація охорони здоров’я"
 • "Біостатистика для фахівців у сфері громадського здоров’я. Моніторинг та оцінювання"
 • "Сучасні методи організації наукеового дослідження в громадському здоров'ї"
 • "Інформатизація в системі громадського здоров'я"
 • "Проєктна діяльність в галузі охорони здоров'я"
 • "Економіка охорони здоров’я"
 • "Менеджмент та лідерство в системі громадського здоров'я"

Вибіркові освітні компоненти

 • "Стратегічна інформація в сфері громадського здоров’я"
 • "Моніторинг та оцінювання, якість даних та інформація в галузі громадського здоров'я"
 • "Політика в охороні здоров'я"

 

На кафедрі проходять навчання лікарі-інтерни 1 року навчання за напрямком підготовки «Загальна практика сімейна медицина», «Внутрішня медицина», «Педіатрія».

Дисципліни:

«Основи організації експертизи тимчасової та стійкої непрацездатності»;

«Організація охорони здоров’я: основи ПМСД»

На кафедрі проходять підвищення кваліфікації фахівці охорони здоров'я за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я»

У 2021-2022 навчальному році заплановані наступні цикли навчання:

 1. ТУ «Менеджмент в охороні здоров’я»
 2. ТУ «Організаційно-економічні механізми діяльності закладів охорони здоров’я»
 3. ТУ «Менеджмент та маркетинг  в охороні здоров’я»
 4. Спеціалізація «Організація і управління охороною здоров’я»

 Контактна особа: Краснова Оксана Іванівна, [тел. 0984673750]