Завуч кафедри:                                                                                   Відповідальна за ПДО:
                                                         Бєлікова Інні Володимирівна                                                               Краснова Оксана Іванівна

На кафедрі соціальної медицини, громадського здоров’я, організації та економіки охорони здоров’я навчаються студенти 1 та 3 курсів стоматологічного факультетів, міжнародного факультету за спеціальністю «Стоматологія»; студенти 1, 3, 4 курсів медичного факультету №1 та медичного факультету №2, студенти міжнародного факультету за спеціальністю «Медицина»; студенти 6 курсу за спеціальністю «Лікувальна справа», «Педіатрія»; здобувачі освіти за напрямком підготовки «Громадське здоров’я».

Робочі навчальні програми за нормативними та вибірковими дисциплінами розроблені згідно з Освітньо-професійних програм другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 228 «Педіатрія», 229 «Громадське здоров’я».

 

Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі для здобувачів освіти за напрямком підготовки «Медицина», «Педіатрія» :

Нормативна дисципліна

«Соціальна медицина, громадське здоров’я».

Модуль 1. Біостатистика. (3 курс) Обсяг модуля 3 кредити ЄКТС (в т.ч. лекцій – 18 годин, практичних занять – 30 годин, самостійна робота – 42 години).

Модуль 2. Громадське здоров’я. (4 курс). Обсяг модуля 3 кредити ЄКТС (в т.ч. лекцій – 8 годин, практичних занять – 30 годин, самостійна робота – 52 години).

Вибіркова компонента: «Історія медицини».

 

Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі для здобувачів освіти за напрямком підготовки «Стоматологія»

Нормативна дисципліна:

«Соціальна медицина, громадське здоров’я та основи доказової медицини» - для здобувачів освіти за напрямком підготовки «Стоматологія». Обсяг модуля 3 кредити ЄКТС (в т.ч. лекцій – 10  годин, практичних занять – 30 годин, самостійна робота – 50 годин).

Вибіркова компонента: «Історія медицини».

 

Навчальна дисципліна для студентів 6 курсу спеціальності «Лікувальна справа» «Педіатрія»

«Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я» 

Модуль 3. Застосування комплексу стат. методів для оцінки стану здоров'я населення та діяльності медичних закладів. Організація лікувально-профілактичної допомоги населенню

Модуль 4. Економіка охорони здоров’я.

 

Для здобувачів освіти за напрямком «Громадське здоров’я»:

Нормативні дисципліни:

«Громадське здоров’я». Обсяг дисципліни 9 кредитів ЄКТС

«Організація охорони здоров’я».  Обсяг дисципліни 6 кредитів ЄКТС

«Біостатистика для фахівців у сфері громадського здоров’я». Обсяг дисципліни 4 кредитів ЄКТС

«Економіка охорони здоров’я».  Обсяг дисципліни 6 кредитів ЄКТС

Вибіркові компоненти:

«Стратегічна інформація в сфері громадського здоров’я».

 

На кафедрі проходять навчання лікарі-інтерни 1 року навчання за напрямком підготовки «Загальна практика сімейна медицина», «Внутрішня медицина», «Педіатрія».

Дисципліни:

«Основи організації експертизи тимчасової та стійкої непрацездатності»;

«Організація охорони здоров’я: основи ПМСД»

На кафедрі проходять підвищення кваліфікації лікарі-курсанти

Спеціалізація «Організація і управління охороною здоров’я»

  1. ТУ «Менеджмент в охороні здоров’я»
  2. ТУ «Організаційно-економічні механізми діяльності закладів охорони здоров’я»
  3. ТУ «Менеджмент та маркетинг  в охороні здоров’я»
  4. Стажування «Організація і управління охороною здоров’я»

 Контактна особа: Краснова Оксана Іванівна, [тел. 0984673750]