23 вересня 2021 року socmed@umsa.edu.ua (0532) 61-70-13 Мапа сайту

Завідувачка кафедри, д.мед.н., професор
Голованова Ірина Анатоліївна

Створення кафедри соціальної медицини, громадського здоров'я, організації та економіки охорони здоров'я з лікарсько-трудовою експертизою Полтавського державного медичного університету має витоки із кафедри соціальної гігієни Харківського стоматологічного інституту, що була організована в квітні 1931 року.

 

Першим завідувачем кафедри був кандидат медичних наук, доцент Степан Зіновійович Ткаченко, який згодом став і директором стоматологічного інституту.

У 1968 році стоматологічний інститут переводиться із Харкова до Полтави, а кафедру соціальної гігієни очолює кандидат медичних наук, доцент Володимир Йосипович Санік. До 1975 року на кафедрі здійснювалося викладання загальної та військової гігієни та курсу історії медицини.

Організація в інституті лікувального факультету у 1971 році обумовила необхідність роз'єднання існуючої кафедри і створення двох самостійних кафедр і кафедри загальної гігієни, яку очолив кандидат медичних наук, доцент Анатолій Олексійович Лагутін та кафедри соціальної гігієни і організації охорони здоров'я – під керівництвом кандидата медичних наук, доцента Володимира Йосипович Саніка. Протягом трьох років співробітники кафедри (доценти В.Й.Санік та Н.С. Недбай, А.В. Костріков) працювали над організацією музею історії академії, що був відкритий у жовтні 1987 року.

У зв'язку із введенням нового навчального плану у 1987 році кафедри соціальної гігієни і організації охорони здоров'я та загальної гігієни знову були об'єднані в одну. Її завідувачами були: до 1990 року - кандидат медичних наук, доцент Недбай Наталія Сергіївна, а з 1990 року до 1992 року - кандидат медичних наук, доцент Анатолій Олексійович Лагутін.

У 1992 році на базі об'єднаної кафедри було створено дві: кафедру загальної гігієни і екології та кафедру соціальної медицини, організації і економіки охорони здоров'я, яку очолив доктор медичних наук, професор Віктор Олексійович Зюзін.З вересня 2003 року зазначені кафедри знову об'єднані в одну, якою завідує доктор медичних наук, професор Олександр Васильович Катрушов. З моменту створення нової кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я з біостатистикою у 2007 році по 2012 рік кафедру очолював доктор медичних наук, професор Гапон Василь Олександрович.

Нині кафедру очолює д.мед.н, лікар-організатор охорони здоров'я вищої категорії, професор Голованова Ірина Анатоліївна.