Витяги з протоколів засідань кафедри щодо висвітлення питань академічної доброчесності:
Інформаційні матеріали:

 

Інформативні ресурси:

Популяризація академічної доброчесності на кафедрі: